Min måde at arbejde på

Min primære tilgang er kognitiv adfærdsterapi, hvilken jeg har flere års erfaring med. Derudover inddrager jeg teknikker indenfor legeterapi, narrativ terapi og systemisk terapi da jeg inddrager barnets primære netværk - forældrene, men nogle gange også søskende og skole/daginstitution, i behandlingen.


Kognitiv adfærdsterapi er en veldokumenteret, videnskabeligt baseret og effektiv behandlingsform. I kognitiv adfærdsterapi lærer børn og unge helt konkrete strategier, som vil hjælpe barnet til at overvinde og håndtere forskellige følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer i hverdagen – og forældrene inddrages aktivt i forløbet. De kognitive og adfærdsmæssige teknikker præsenterer jeg typisk på en legende måde - afhængigt at barnets alder. Det kunne fx være ved at inddrage bamser, figurer, tegning og rollespil i forklaringen samt i udøvelsen af teknikkerne.


Kognitiv adfærdsterapi er særligt velegnet til børn og unge, fordi metoden er konkret og struktureret. Det appellerer især til børn og unge, at der ikke er så meget fokus på udfordringerne, men derimod mere på at lære nye færdigheder og strategier, som gør det nemmere at overvinde, løse og mestre de forskellige udfordringer, som barnet oplever i hverdagen.


Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge er baseret på de samme problemløsningsstrategier, som voksne lærer at kende i kognitiv terapi. Der er derfor god grund til at antage, at børn og unge som lærer disse strategier at kende tidligt i livet, har god gavn af og kan bruge disse strategier i mange forskellige situationer frem over i livet.
Hvad kan I forvente i samtalen hos mig?


Først og fremmest er det vigtigt for mig at skabe tryghed for barnet eller den unge, da tryghed og tillid er forudsætningen for, at vi sammen kan skabe de forandringer jeres barn og I har gavn af. Trygheden skaber jeg blandt andet ved, at du eller I forældre, er til stede i samtalen indtil barnet føler sig klar til at være alene med mig. Nogle børn og unge ønsker at være alene med mig fra start af - og så er det sådan vi gør, men andre har behov for, at du deltager i en eller flere af vores møder. Jeg vil næsten altid starte med at høre lidt ind til, hvem barnet er - uafhængigt af de ting, der udfordrer, samt til barnets interesser, for at skabe et ståsted, hvorudfra vi kan begynde at tale om det svære. 


Som tidligere beskrevet, inddrager jeg legende elementer i mine samtaler med de yngre børn, da leg er en effektiv vej til læring og udvikling. Det kan for eksempel være at vi leger med de kognitive værktøjer ved, at Bamsefar skal udfordre sin drilleangst - højdeskræk, der fohindrer ham i at komme op i et højt hus. Hvordan kan han mon gøre det? Sammen med barnet, finder jeg løsninger til Bamsefar - og de fleste børn kan hurtigt se, at Bamsefar bliver nød til at øve sig på det, der er svært - altså gradvist at komme højere op, indtil højdeskrækken er helt væk. Derind i kan vi tale om, hvilke værktøjer Bamsefar kan bruge undervejs, når drilleangsten kommer og gør ham bange - og her er detektivtænkningen (kognitiv omstrukturering) et glimrende værktøj eller "våben" mod drilleangsten. Dette er blot eksempler på, hvordan legende elementer og sprogbrug kan gøre kognitiv adfærdsterapi nemmere for børn at forstå og sjovere at bruge. 


Jeg vil veksle mellem at invitere barnet; dig eller jer som forældre og jer alle samlet ind i konsultationen. Årsagen til at jeg sjældent har forløb alene med børn er, at det er min overbevisning, at barnet ikke alene er i stand til og ikke skal skabe forandringerne alene - barnet er afhængigt af jeres hjælp. Derudover er der ofte også nogle ting, I som forældre kan gøre mere af eller gøre anderledes, der vil afhjælpe jeres og/eller barnets udfordringer - og dette vil jeg vejlede jer i.


Når jeg arbejder med unge mennesker, vil jeg ligeledes inddrage jer forældre, men i mindre grad - afstemt med, hvad den unge og I forældre, har behov for. 


Jeg er altid lydhør overfor, hvad I tænker, jeres barn har behov for, da I kender jeres barn bedst og er eksperterne i jeres barns liv.